Nieruchomości

13 07 2018 I licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 1127/7 o pow. 1312 m2 położonej w Smardzewicach, 97-200 Tomaszów Maz.

10 07 2018 I licytacja nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 54 o pow. użytkowej 53,80 m2, ul. Czołgistów 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

27 06 2018 II licytacja nieruchomości  nieruchomość zabudowana budynkiem gastronomiczno-usługowym o pow. użytkowej 261,50 m2, działka nr 3 o pow. 316 m2, ul. Stolarska 4, Tomaszów Maz.

06 06 2018 II licytacja nieruchomości działki nr 82, 1017, 1098 o łącznej powierzchni 1,13 ha 97-215, gm. Inowłódz, Brzustów

04 06 2018 II licytacja nieruchomości działki nr 1097, 81 o łącznej powierzchni 0,31 ha, 97-215, gm. Inowłódz, Brzustów

04-06-2018  II licytacja nieruchomości  działka nr 152/1 oraz działka nr 147/2, Osiedle Niewiadów-Mącznik, gm. Ujazd

28-05-2018 II licytacja nieruchomości działki nr 100, 86/2 o łącznej pow. 5200 m2, 97-225 Ujazd, Tobiasze, Ojrzanów

28-05-2018 II licytacja nieruchomości działki nr 276,277,278,279 o łącznej powierzchni 5,532 m2, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Zawadzka 187B