Nieruchomości

17 12 2018 II licytacja nieruchomości ozn. nr działek 1270,1271,1272 o pow. 2828 m2, Łęg, 97-220 Rzeczyca

17 12 2018 I licytacja nieruchomości ozn. nr działki 219/5 o pow. 343 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124,40 m2, ul. Kanonierów 4A i ul. Pomorska 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

13 12 2018 I licytacja lokalu mieszkalnego nr 51 o pow. użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 50,80 m2, ul. Szarych Szeregów 3/5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

12 12 2018 I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 65 o pow. 37,33 m2, ul. Armii Krajowej 6/65

27 11 2018 I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 132 o pow. 29,71 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,53 m2, ul. Głowackiego 44/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

27 11 2018 I licytacja nieruchomości zabudowanej ozn. nr działki 57/7 o pow. 2734,00 m2, ul. Ludwikowska 95/97, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

26 11 2018 I licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości, działki nr 163/43, 163/50, 163/45, 163/49, ul. Piaskowa, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

13 11 2018 I licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  działki o nr 156/4, 156/5/, 156/6, 153/4, 153/5, 153/6 o łącznej powierzchni 2.193,00 m2, ul. Kasztanowa 10, Tresta, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

08 11 2018 I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo usługowym, działka nr 136/2 o pow. 1,7900 ha, ul. Łódzka 12 A, Kolonia Rokiciny, 97-221 Rokiciny  dwa udziały w nieruchomości.