Przeskocz do treści

Nieruchomości

22 10 2019 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 o pow. 50,50 m2 położony przy ul. Niskiej 16 w Tomaszowie Mazowieckim

21 10 2019 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 3, 98, 4, 99 i 13/2 o łącznej powierzchni 1,4304 ha położonych w obrębach Radwanka i Lucjanów gm. Żelechlinek

15 10 2019 r. I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 106 o pow. 48 m2 położonego przy ul. Dubois 4 w Tomaszowie Mazowieckim

15 10 2019 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 67 o pow. 41,58 m2 położonego przy ul. św. Antoniego 93 w Tomaszowie Mazowieckim

01 10 2019 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 51 o pow. 50,80 m2 położonego przy ul. Szarych Szeregów 3/5 w Tomaszowie Mazowieckim

10 09 2019 II licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo usługowym o pow. użytkowej 144 m2 położonym na działce nr 4129 o pow. 756 m2, ul. Wolska 1, 97-215 Inowłódz

09 09 2019 r. I licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane działka nr 409 o powierzchni 920,0000m2, ul. Piaskowa, Tomaszów Mazowiecki

04 09 2019 r. II licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 375 i 410 o łącznej powierzchni 1,13 ha położone we wsi Prażki, gm. Będków

02 09 2019 r. I licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 183/1 o powierzchni 2041 m2 położonej we wsi Wilkucice Duże gm. Rokiciny

27 08 2019 II licytacja nieruchomości zabudowanej ozn. numerem działki 57/7 o pow. 2734 m2