Nieruchomości

1 10 2018 I licytacja nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 190/1 o pow. 550 m2, Konewka 1A 97-215 Inowłódz

19 09 2018 I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 62,17 m2, ul. Zagajnikowa 18/20A/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

12 09 2018 I licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 o pow. 19,36 m2, ul. O.A. Małkowskich 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

14 08 2018 I licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 1270,1271,1272 o pow. 0,28 ha, 97-220 Rzeczyca, Łęg