II licytacja ruchomości – VW New Beetle, r. prod. 1999

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Aleksandra Błasiak-Dżereń

Kancelaria Komornicza, Plac Kościuszki 13, 97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-59-79 / fax. (44) 724-59-79

Sygnatura: Kms 65/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak-Dżereń podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2018 o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: ul. Zawadzka 187 B, 97-200 Tomaszów Maz., odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN NEW BEETLE ROK PROD. 1999 1 8 000,00 zł 4 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:
BANK PEKAO S.A. I O/TOMASZÓW MAZ. 04 12403145 1111 0000 2779 6021
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego, sygnaturę akt sprawy oraz zamieścić dopisek "rękojmia".

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Aleksandra Błasiak-Dżereń